WITAMY W INTERNETOWYM SALONIE
TOYOTA MIKOŁAJCZAK

PRACOWNICY LESZNO

Bo jak nie my, to kto?

Pracownicy salonu Toyota Mikołajczak Leszno, to zespół pełen specjalistów w swojej dziedzinie, którzy chętnie pomogą odpowiedzieć, na nurtujące Cię pytanie.
Poniżej znajdziesz kontakt do osób z poszczególnych działów w naszej firmie. Znajdują się tu adresu mailowe oraz numery telefonów do naszych specjalistów.

Telefon: 65 529 63 13

RECEPCJA SALONU

Aleksandra Przybylańska

Specjalista ds Kontaktów z Klientami

Monika Mikołajczak

Pracownik Administracyjny

DZIAŁ SAMOCHODÓW NOWYCH

Marcin Mendyka

Dyrektor IT, Marketingu i Sprzedaży

Dariusz Kaliski

Doradca ds Sprzedaży Samochodów

Waldemar Kaczmarczyk

Doradca ds Sprzedaży Samochodów

Grzegorz Hope

Doradca ds Sprzedaży Samochodów

Izabela Rutkowiak

Doradca ds Sprzedaży Samochodów

Magdalena Smoczyk

Asystent działu handlowego

DZIAŁ SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

Jakub Dyczkowski

Doradca ds Sprzedaży Samochodów Używanych

Jakub Nowak

Doradca ds Sprzedaży Samochodów Używanych

Robert Jakubowski

Doradca ds Sprzedaży Samochodów Używanych

DZIAŁ FLOTY

Dawid Wysocki

Menager ds. Sprzedaży Korporacyjnej

DZIAŁ SERWISU

Dominik Grzegorzewski

Kierownik Serwisu

Przemysław Łysiak

Doradca Serwisowy

Maciej Firlej

Doradca Serwisowy

Maciej Dębski

Doradca Serwisowy

DZIAŁ BLACHARSKO - LAKIERNICZY

Bartosz Miara

Doradca Blacharsko - Lakierniczy

Marcin Kotwica

Doradca Blacharsko - Lakierniczy

DZIAŁ CZĘŚCI I AKCESORIA

Przemysław Berger

Z-ca Kierownika Działu Części i Akcesoriów

Łukasz Walenczak

Magazynier

DZIAŁ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Katarzyna Wawrzeniak

Kierownik Działu Obsługi Klienta

Paulina Sikorska

Specjalista ds Kontaktów z Klientami

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Magdalena Franka

Główna Księgowa

Judyta Kargul

Specjalista ds. księgowości

Żaneta Klimczak

Specjalista ds. księgowości

Marta Lis

Asystent ds. księgowych i finansowych

Laura Mierzejewska

Asystent ds. księgowych i finansowych

Anna Molka

Specjalista ds.księgowości

Beata Biedrzynska

Dział Windykacji

Magdalena Kilichowska

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

DZIAŁ IT, MARKETINGU

Paweł Walenczewski

Informatyk

Łukasz Lipka

Informatyk

Łukasz Ławecki

Specjalista ds Marketingu

POWRÓT DO STRONY POPRZEDNIEJ

PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ

Rodo a my, czyli jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Szanowni Państwo,

korzystając z naszych produktów i usług powierzacie nam również swoje dane osobowe, o które dbamy w szczególny sposób, z zachowaniem najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa, wspólnie z Toyota Motor Poland Limited Sp. z o. o. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami przetwarzania Waszych danych osobowych przez Nas oraz przez Toyota Motor Poland Limited Sp. z o. o. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Administratorem danych jest Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lesznie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 64 - 100 Leszno. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pawła Walenczewskiego z którym można skontaktować się pod adresem pawel.walenczewski@toyocar.pl

 

Państwa dane przetwarzamy

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o ofertę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu realizacji umowy sprzedaży lub usługi, tj na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. w celu realizacji uprawnień z rękojmi lub gwarancji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 4. w celu badania satysfakcji klienta i poziomu obsługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. w celach podatkowych i rachunkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 6. w celach statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 8. w celu informowania o akcjach serwisowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 9. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez nas, tj. na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 10. w celu generowania przypomnień o przeglądach, wygasających umowach oraz innych obowiązkach, tj. na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 11. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu na terenie naszych salonów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali do określonych celów przez okres:

 1. do czasu wygaśnięcia oferty, ale nie dłużej, niż 6 miesięcy od przedstawienia oferty;
 2. do czasu wykonania umowy;
 3. do czasu wygaśnięcia uprawnień z rękojmi lub gwarancji;
 4. niezbędny dla realizacji tego celu, ale nie dłużej niż 10 lat;
 5. przez 6 lat od dokonania sprzedaży, a dłużej w sytuacji, jeżeli dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa;
 6. niezbędny dla realizacji tego celu, ale nie dłużej niż 10 lat;
 7. 10 lat od dnia sprzedaży;
 8. do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż 10 lat od jej udzielenia;
 9. przez okres niezbędny do realizacji celu albo do czasu cofnięcia zgody;
 10. przez okres 3 miesięcy, a dłużej w sytuacji, jeżeli dane mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.

 

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody to:

 • zgoda ta jest dobrowolna,
 • brak zgody uniemożliwi realizowanie celów w zgodzie wskazanych (np. nie zostaną do Państwa przesłane oferty, powiadomienia o konkursach albo przypomnienia),
 • cofnięcie zgody możliwe jest w każdym czasie mailem, na piśmie albo osobiście,
 • cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed jej cofnięciem.

 

W przypadku wielu usług lub produktów Administratorem danych jest Toyota Motor Poland Limited Sp. z o. o. która powierzyła nam przetwarzanie Państwa danych osobowych. W tej sytuacji cele oraz zasady przetwarzania określa Toyota Motor Poland Limited Sp. z o. o. Z zasadami tymi możecie się Państwo zapoznać na naszej stronie, a w przypadku Państwa wątpliwości co do podmiotu przetwarzającego dane osobowe zapraszamy do kontaktu pod adresem IOD pawel.walenczewski@toyocar.pl

Możliwe jest również udostępnienie Państwa danych podmiotom działającym w oparciu o przepisy prawa, takim jak np. sądy, organy ścigania, urzędy skarbowe, komornicy.

Chcemy Państwa zapewnić, że dane nam powierzone nie są przedmiotem obrotu. Dane te możemy powierzyć do przetwarzania podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi IT, marketingowe, księgowe, doradztwa prawnego i archiwizacyjne. Dane możemy przekazać do Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o. o. Nie udostępniamy natomiast danych poza obszar UE. Jeżeli chcecie Państwo poznać podmioty, którym powierzyliśmy dane, to prosimy o kontakt z naszym IOD pod adresem pawel.walenczewski@toyocar.pl

 

Informujemy, że osobie, która udostępniła swoje dane przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania,
 • usunięcia danych,
 • przeniesienia danych.

Powyższe żądania należy kierować mailem albo pocztą do IOD albo osobiście w jednym z naszych salonów.

Dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym również w profilowaniu.

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia do sposobu przetwarzania danych osobowych, możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych