Zawartość

Witryna toyotamikolajczak.pl zawiera informacje dotyczące produktów marki TOYOTA i programów promocyjnych TOYOTY.

 
Zastosowanie technologii cookie (ciasteczka)

TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. stosuje technologię cookie, aby umożliwić TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. śledzenie drogi przebytej przez ciebie po witrynie toyotamikolajczak.pl, aby ułatwić nam rejestrację działań użytkownika w witrynie , celem uczynienia jej bardziej użyteczną dla ciebie. Nie rejestrujemy, za pośrednictwem tej technologii, informacji o indywidualnych użytkownikach, a więc żadne informacje o tobie w szczególności, nie będą przechowywane lub wykorzystywane. Prosimy zauważyć, że można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie przyjmowała ciasteczek lub ostrzegała w przypadku ich wysłania.

Dane osobowe / wejście użytkownika

Wszelkie dane osobowe, jakich udzielisz TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. za pośrednictwem witryny toyotamikolajczak.pl, zostaną wykorzystane celem usprawnienia usług, świadczonych tobie, w tym do celów marketingowych. TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne zbieranie, przekazywanie i przechowywanie danych osobowych, zgodnie z charakterem takich danych. TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. nie przekaże twoich danych osobowych osobom trzecim. Macie zawsze prawo dostępu, poprawienia i sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych.

W przypadkach, gdy TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. nie jest zobowiązana do monitorowania i / lub rewizji jakiegokolwiek wejścia, zamieszczonego przez użytkowników w witrynie toyotamikolajczak.pl i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do takiego wejścia użytkownika, TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. zastrzega sobie prawo do sprawdzenia każdorazowo takiego wejścia użytkownika i jego usunięcia z witryny bez uzasadnienia.

Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i intelektualnej

Prezentacja i cała zawartość niniejszej witryny są chronione prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Można wykorzystywać informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w niniejszej witrynie, do nie handlowych celów osobistych i nie wolno ich powielać, modyfikować, przekazywać, licencjonować ani publikować, w całości ani w części, chyba że celem przeglądania, bez uprzedniej pisemnej zgody TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K..

 
 

Celem witryny nie jest zysk;

Witryna przedstawia pozytywny wizerunek TOYOTY i produktów TOYOTY;

Witryna nie zawiera materiałów nieprzyzwoitych lub nielegalnych;

Dozwolone jest wyłącznie kopiowanie ilustracji przedstawiające produkty TOYOTY; w szczególności nie wolno kopiować elementów układu i wyglądu graficznego witryny internetowej toyotamikolajczak.pl, zdjęć osób znajduących się na stronie toyotamikolajczak.pl;

 

Liczba kopiowanych ilustracji jest rozsądna i zgodna z założeniem indywidualnej witryny lub witryny fanklubu;

Źródło ilustracji jest wskazane poprzez hiperłącze z witryną toyotamikolajczak.pl;

 
 
Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe w niniejszej witrynie stanowią własność Toyota Motor Corporation, TME lub osób trzecich. Nie wolno ich używać, stale ściągać, kopiować i rozpowszechniać w żaden sposób bez uprzedniej zgody Toyota Motor Corporation, TME lub osób trzecich, w zależności od przypadku.

Hiperłącze

Witryna internetowa toyotamikolajczak.pl może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. TME nie składa żadnego oświadczenia ani nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności, kompletności czy też prawdziwości informacji, zawartych w takim odnośniku, lub innych witryn internetowych, połączonych z witryną toyotamikolajczak.pl i przeglądanie ich odbywa się na twoje własne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, incydentalne lub specjalne wynikłe z twojego dostępu lub wykorzystania witryny toyotamikolajczak.pl, lub z tym związane w jakikolwiek sposób, w tym, lecz bez ograniczenia, wszelkie starty lub szkody spowodowane wirusem w twoim sprzęcie komputerowym lub z twojego oparcia się o informacje, uzyskane za pośrednictwem witryny internetowej toyotamikolajczak.pl

Uaktualnienie polityki

TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. zastrzega sobie prawo do uaktualnienia tej polityki w dowolnym czasie, stosownie do potrzeb handlowych i zapraszamy niniejszym do odwiedzenia niniejszej strony w celu sprawdzenia polityki, za każdym razem kiedy odwiedzasz tę witrynę.

 
Newsletter

Korzystanie z usługi Newsletter jest Twoją swobodną i dobrowolną decyzją. Abyśmy działali zgodnie z prawem, wyraź zgodę i zaznacz pola oznaczone gwiazdką*.

Podanie Twoich danych poprzez zaznaczenie pól jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania Newslettera. Administratorem danych jest TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Lesznie, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 64-100 Leszno. Twoje dane przetwarzane będą przez administratora w celu przesyłania Newslettera, który zawiera informacje marketingowe, promocyjne i handlowe.

 

Zapoznaj się z obowiązkiem informacyjnym

Kto i jak przetwarza Twoje dane?

(Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Informujemy, iż:

Podstawą i celem przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach wysyłania Newslettera jest zgoda.

Poza zgodą inną podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. Na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane aby:

  • obsłużyć Twoje prawa i reklamacje, aktualizować dane i bazy subskrybentów Newslettera 
  • móc wykazać fakty, dochodzenia czy obrony roszczeń; 
  • optymalizować nasze produkty i usługi, lepiej je dobierać pod kątem potrzeb klientów (cel analityczny i statystyczny).

Masz prawo dostępu do treści przekazanych nam danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.

Masz prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera w dowolnym momencie (rezygnacja z Newslettera). W takim wypadku, Twój adres email zostanie usunięty z naszej bazy mailingowej (link do rezygnacji znajduje się w każdej wiadomości email z Newsletterem).

Odbiorcami Twoich danych jest TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K.

 

W sprawie przetwarzania Twoich Danych możesz się skontaktować z Punktem Kontaktowym Ochrony Danych TMPL pod adresem e-mail: klient@toyocar.pl

Okres przechowywania Twoich danych osobowe wynosił będzie przez okres przez jaki ważna będzie Twoja zgoda na otrzymywanie Newslettera, jednak nie dłużej niż 5 lat. Dla innych celów archiwalnych do chwili przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. W odniesieniu do celów opartych na uzasadnionym interesie TOYOCAR SP. Z O.O. SP. K. przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.

Masz prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka.

W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody/zgód poprzez wysłanie wiadomości email na adres: klient@toyocar.pl, albo w formie zwykłego listu na adres: Toyota Mikołajczak, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 64-100 Leszno