Szanowni Państwo,

korzystając z naszych produktów i usług powierzacie nam również swoje dane osobowe, o które dbamy w szczególny sposób, z zachowaniem najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa, wspólnie z Toyota Central Europe Sp. z o. o. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zasadami przetwarzania Waszych danych osobowych przez Nas oraz przez Toyota Central Europe Sp. z o. o. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Administratorzy Państwa danych, w zależności od celu przetwarzania są:

 • Toyocar Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lesznie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 64 – 100 Leszno. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Marcina Kalitki z którym można skontaktować się pod adresem marcin.kalitka@toyocar.pl
 • Toyota Central Europe Sp. z o. o. sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TCE) – zamawianie i dostawa pojazdów dla klientów, udzielanie gwarancji.
 • Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruksela, Belgia (TME)
 • Toyota Bank Polska S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b (TBP);
 • Toyota Leasing Polska S.A, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18b (TLP).
 • Inne firmy świadczące dla klientów usługi z zakresu leasingu, kredytów i ubezpieczeń za pośrednictwem dealerów TOYOTA i LEXUS.


Cele przetwarzania danych:

Celem przetwarzania danych przez wskazanych powyżej administratorów jest zapewnienie kompleksowych usług związanych z oferowaniem, sprzedażą i obsługą posprzedażową pojazdów i innych produktów TOYOTA i LEXUS, świadczeniem usług serwisowych, oferowaniem usług finansowych oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorach. Dane przetwarzane są także w związku z realizacją marketingu bezpośredniego oraz prowadzeniem badań rynku w celu dostosowania usług do Państwa potrzeb. Dane przetwarzamy także w celach archiwalnych i dowodowych w celu ustalenia i dochodzenia, bądź obrony przed roszczeniami.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o ofertę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu realizacji umowy sprzedaży lub usługi, tj na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. w celu realizacji uprawnień z rękojmi lub gwarancji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 4. w celu badania satysfakcji klienta i poziomu obsługi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. w celach podatkowych i rachunkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 6. w celach statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 8. w celu informowania o akcjach serwisowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 9. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez nas, tj. na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 10. w celu generowania przypomnień o przeglądach, wygasających umowach oraz innych obowiązkach, tj. na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 11. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu na terenie naszych salonów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Czas przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali do określonych celów przez okres:

 1. do czasu wygaśnięcia oferty, ale nie dłużej, niż 6 miesięcy od przedstawienia oferty;
 2. do czasu wykonania umowy;
 3. do czasu wygaśnięcia uprawnień z rękojmi lub gwarancji;
 4. niezbędny dla realizacji tego celu, ale nie dłużej niż 10 lat;
 5. przez 6 lat od dokonania sprzedaży, a dłużej w sytuacji, jeżeli dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa;
 6. niezbędny dla realizacji tego celu, ale nie dłużej niż 10 lat;
 7. 10 lat od dnia sprzedaży;
 8. do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż 10 lat od jej udzielenia;
 9. przez okres niezbędny do realizacji celu albo do czasu cofnięcia zgody;
 10. przez okres 3 miesięcy, a dłużej w sytuacji, jeżeli dane mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.


W związku z przetwarzaniem danych, przysługują Państwu poniższe prawa:

 1. Informujemy, że osobie, która udostępniła swoje dane przysługuje prawo do:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • wycofania zgody na przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania,
  • usunięcia danych,
  • przeniesienia danych.

            Powyższe żądania należy kierować mailem albo pocztą do IOD albo osobiście w jednym z naszych salonów.

 1. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody to:
 • zgoda ta jest dobrowolna,
 • brak zgody uniemożliwi realizowanie celów w zgodzie wskazanych (np. nie zostaną do Państwa przesłane oferty, powiadomienia o konkursach albo przypomnienia),
 • cofnięcie zgody możliwe jest w każdym czasie mailem, na piśmie albo osobiście,
 • cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed jej cofnięciem.

Dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym również w profilowaniu.

W przypadku wielu usług lub produktów Administratorem danych jest Toyota Central Europe Sp. z o. o. która powierzyła nam przetwarzanie Państwa danych osobowych. W tej sytuacji cele oraz zasady przetwarzania określa Toyota Central Europe Sp. z o. o. Z zasadami tymi możecie się Państwo zapoznać na naszej stronie, a w przypadku Państwa wątpliwości co do podmiotu przetwarzającego dane osobowe zapraszamy do kontaktu pod adresem IOD marcin.kalitka@toyocar.pl

Możliwe jest również udostępnienie Państwa danych podmiotom działającym w oparciu o przepisy prawa, takim jak np. sądy, organy ścigania, urzędy skarbowe, komornicy.

Chcemy Państwa zapewnić, że dane nam powierzone nie są przedmiotem obrotu. Dane te możemy powierzyć do przetwarzania podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi IT, marketingowe, księgowe, doradztwa prawnego i archiwizacyjne. Dane możemy przekazać do Toyota Central Europe Sp. z o. o. Jeżeli chcecie Państwo poznać podmioty, którym powierzyliśmy dane, to prosimy o kontakt z naszym IOD pod adresem marcin.kalitka@toyocar.pl

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia do sposobu przetwarzania danych osobowych, możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.